ще
згорнути
Усі статті номера
стаття 3 із 16
Не прочитано
7
липень 2015року
організовуємо документообіг
рух і виконання електронних документів

Етапи електронного документообігу: організація проходження електронних документів та їх виконання

Зафіксовані в електронних документах управлінські рішення мають виконуватися вчасно та якісно, а роботу з документною інформацією повинні вирізняти оперативність, зручність та ефективність. Для цього розробляють і затверджують раціональні маршрутні схеми, які визначають порядок руху документів між керівниками й виконавцями та з підрозділу в підрозділ

Олександр ДЕНИСЕНКО, заступник директора департаменту — начальник відділу нормативно-методичного забезпечення діловодства та розвитку інформаційних технологій департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду Державної архівної служби України
Схеми проходження електронних документів розробляють з урахуванням настанов, викладених у положенні про підприємство, установу, організацію, положеннях про структурні підрозділи, наказах та інших розпорядчих документах, з огляду на запроваджений в організації розподіл обов’язків між керівниками, функціональні обов’язки працівників, а також згідно з класифікаторами питань діяльності організації та номенклатурою справ.
Нові Правила організації діловодства та архівного зберігання документів
№ 7, 2015
Нові Правила пожежної безпеки в Україні: важливі новації